Life

Hầu hết các bạn khi mới nhón những ngón chân đầu tiên vào nghề IT đều chưa định hình được mình sẽ làm gì, đi đến đâu và sẽ về đâu. Cứ học t...